செய்திகள் & நிகழ்வுகள்

itukama-recent-image-590

ITUKAMA’ COVID – 19 Fund balance surpasses Rs. 1407 million

மேலும் வாசிக்க
itukama-recent-image-585

‘ITUKAMA’ COVID – 19 Fund balance surpasses Rs. 1392 million

மேலும் வாசிக்க
itukama-recent-image-549

ஸ்ரீலங்கா ரெலிகொம் மற்றும் மொபிடெல் ரூபா. 50 மில்லியனை இட்டுகம கோவிட் 19 சுகாதார மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு நிதியத்திற்கு நன்கொடை செய்தது

மேலும் வாசிக்க
itukama-recent-image-263

COVID-19 உடல்நலம் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு நிதியம் பொது மற்றும் தனியார் துறையிலிருந்து அதிக நன்கொடைகளைப் பெற்றது

மேலும் வாசிக்க