இட்டுகாமா கதை

இது எனன?

கோவிட்‌ -19 மற்றும்‌ அதனுடன்‌ தொடர்புடைய சமூக நலத்‌ திட்டங்களை நோக்கமாகக்‌ கொண்ட நடவடிக்கைகளை அஆதரிப்பதற்கும்‌ பலப்படூத்துவதற்கும்‌ மதகு, ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ அவர்களால்‌ நிறுவப்பட்ட கோவிட்‌ -19 சுகாதார மற்றும்‌ சமூக பாதுகாப்பு நிதிக்கான நிதி திரட்டும்‌ முயற்சியாக “செய்கடமை: திட்டம்‌ உள்ளது. ஓனாதிபதியின்‌ நிதியிலிருந்து ரூ. 100 மில்லியன்‌ நன்கொடையுடன்‌ இந்த நிதி நிறுவப்பட்டது. கோவிட்‌ -19 தொற்றுநோயால்‌ ஏற்படவுள்ள முக்கியமான சுகாதாரத்‌ தேவைகளை இந்த நிதி பூர்த்தி செய்யும்‌ மற்றும்‌ சுகாதார அவசர நிலைகளுக்கான இலங்கையின்‌ நீண்ட கால தயார்நிலையை மேம்படுத்தும்‌ நோக்கினை கொண்டது.

எவவளவு வளர்ந்துள்ளது

கோவிட்‌ - 19 தாக்கம்‌ தொடங்கியதிலிருந்து சுகாதார மற்றும்‌ சமூக பாதுகாப்பு நிதிக்கு சர்வதேச, பெரு நிறுவன, தனிநபர்‌ மற்றும்‌ நேரடி நன்கொடைகள்‌ தாராளமாக வந்துள்ளன. தற்போதைய நிலுவை (ரூ. 878 மிலலியன்‌). எவ்வாறாயினும்‌, இந்த தொற்றுநோயை நாங்கள்‌ நிர்வகித்து சமாளிப்பதால்‌ வரவிருக்கும்‌ வாரங்கள்‌ மற்றும்‌ மாதங்களில்‌ நிறைய தயார்படூத்தல்கள்‌ ஒவேண்டியிருப்பதால்‌ இந்த நிதி தொடர்ந்து வளர (வேண்டியது அவசியமாகும்‌.

முதல்‌ பதில்‌ தருபவர்கள்‌ மற்றும்‌ குடும்பங்கள்

கோவிட்‌ - 19 உலகெங்கிலும்‌ நமது சிறிய தேசத்திலும்‌ பேரழிவை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில்‌, நமது துணிச்சலான அரசு ஊழியர்கள்‌, மருத்துவ பணியாளர்கள்‌, முப்படையினர்‌ மற்றும்‌ காவல்துறையினர்‌ அச்சுறுத்தலை எதிர்கொள்ள தயங்கவில்லை. அவர்கள்‌ எங்கள்‌ வாழ்க்கையை தங்கள்‌ உயிர்கள்‌ அவர்களின்‌ அன்பிற்குரியவர்களின்‌ வாழ்க்கைக்கும்‌ மேலாக வைக்கத்‌ தேர்ந்தெடுத்துள்ளனர்‌ இந்த ஆபத்தான தொற்றுநோயை எதிர்த்துப்‌ போராடூம்‌ முன்‌ வரிசையில்‌ அவர்கள்‌ இன்று நிற்கிறார்கள்‌, இதனால்‌ நாங்கள்‌ பாதுகாப்பாக வீட்டில்‌ உள்ளோம்‌.

நாங்கள்‌ செய்ய வேண்டிய கடமை “செய்கடமை'

நம்‌ உயிர்களை காத்த வீரம்‌ மிக்கவர்களுக்காக நம்‌ பங்கைச்‌ செய்ய வேண்டிய நேரம்‌ வந்துவிட்டது. நம்‌ தேசத்திற்கான கடமை என்ற அழைப்பை என்பதையும்‌ தாண்டியவர்களை கெளரவிக்கும்‌ நேரம்‌ வந்துவிட்டது. தேசிய தேவைக்கு பங்களிக்கும்‌ தருணம்‌ இது.
நாங்கள்‌ செய்ய வேண்டிய கடமையை நிறைவேற்றவும்‌, எங்கள்‌ தேசத்தை குணப்படூத்துவதில்‌ பங்காளராகவும்‌ இருக்க, இன்று “செய்கடமை' தேசிய நிதிக்கு நன்கொடை அளித்து உங்கள்‌ நன்றியை உறுதிப்படூத்துங்கள்‌.

இலக்கு எனன

கோவிட் 19 ஆல் பாதிக்கப்படக்கூடிய மக்களுக்கு அரசு உதவுவதலும், சுகாதாரத் துறையில் உள்ளவர்கள் மற்றும் பிற அத்தியாவசிய சேவை வழங்குநர்களின் உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதே இந்த நிதியின் முதன்மை மற்றும் உடனடி குறிக்கோளாக இருக்கும். தற்போதைய சுகாதார திறன்களில் உள்ள பாதிப்புகளைக் குறைப்பதன் மூலம் தொற்றுநோய்களுக்கான தேசிய தயார்நிலையை மேம்படுத்துவதில் முக்கியமான முதலீடுகளுக்கும் இந்த நிதி பயன்படுத்தப்படும்.

நிதிகள்‌ எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படும்‌ ?

  1. சுகாதார வசதிகள்‌, மருந்துகள்‌, சோதனை உபகரணங்கள்‌ மற்றும்‌ திறன்‌ மேம்பாடூ உள்ளிட்ட கோவிட்‌ -19 ஐ நிர்வகிப்பதில்‌ சுகாதார சேவைகள்‌ பணிப்பாளர்‌ நாயகம்‌ மீமற்கொண்ட செலவு
  2. சுகாதாரத்‌ துறை ஊழியர்களின்‌ ஆரோக்கியம்‌ மற்றும்‌ பாதுகாப்பிற்கான வசதி மற்றும்‌ தற்போதைய தொற்றுநோய்களின்‌ போது அத்தியாவசிய பொது விநியோக மசவைகளை வழங்க பணிபுரியும்‌ அனைத்து தளவாட வழங்குநர்களும்‌.
  3. குழந்தைகள்‌, பெண்கள்‌, குறைந்த வருமானம்‌ ஈட்டுபவர்கள்‌, முதியவர்கள்‌ மற்றும்‌ மாற்றுத்திறனாளிகள்‌ உள்ளிட்ட அடையாளம்‌ காணக்கூடிய பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்களுக்கு அடிப்படை அத்தியாவசியங்களை வழங்குதல்‌.
  4. பொது சுகாதார அமைப்புகளை வலுப்படுத்துதல்‌ மற்றும்‌ கிராமப்புற மருந்தகங்கள்‌, சோதனை மற்றும்‌ சிகிச்சை மையங்கள்‌ உள்ளிட்ட தொற்றுநோய்களின்‌ தேசிய ஆபத்தை குறைத்தல்‌.
  5. உடல்நலம்‌ மற்றும்‌ சுகாதாரத்தில்‌ ஆராய்ச்சி மற்றும்‌ கண்டூபிடிப்புகளை 6மம்படுத்துதல்‌, உள்நாட்டு மருத்துவம்‌ மற்றும்‌ உள்நாட்டு மூலப்பொருட்களின்‌ பயன்பாடு உள்ளிட்டவை.
  6. உலகளவில்‌ விற்பனை செய்யக்கூடிய பாதுகாப்பு ஆடை மற்றும்‌ துப்புரவு தயாரிப்புகளில்‌ உள்நாட்டூ கண்டுூபிடிப்புகளுக்கு ஆதரவளிக்கவும்‌.
  7. ஊடகங்கள்‌ மற்றும்‌ கல்வித்‌ திட்டங்கள்‌ மூலம்‌ ஆரோக்கியமான வாழ்வை மேம்படுத்துதல்‌.

செய்திகள் மற்றும் நிகழ்வுகள்

itukama-recent-image-612

COVID – 19 Fund allocates Rs.36 million to conduct PCR tests

மேலும் வாசிக்க
itukama-recent-image-605

‘ITUKAMA’ COVID – 19 Fund balance surpasses Rs. 1456 million

மேலும் வாசிக்க