කමිටු සාමාජිකයන්

අපගේ කමිටු සාමාජිකයන් විවිධ ක්ෂේත්‍රවල වෘත්තිකයන් සහ බුද්ධිමතුන්ගෙන් සමන්විත වන අතර ඔවුන් මේ අවස්ථාවේ දී ඔවුන්ගේ උපරිම සහාය හා සහයෝගය ලබා දෙන බව සහතික කර ඇත.

මහ බැංකු අධිපති

මහාචාර්ය ඩබ්ලිව්.ඩී. ලක්ෂ්මන්

කමිටු සභාපති

ප්‍රධාන ලේකම්, ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය

රවින්ද්‍ර ජේ විමලවීර මහතා

කමිටු ලේකම්

මුදල්, ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්

එස් ආර් ආටිගල

කමිටු සාමජික

ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්

මේජර් ජෙනරාල් ජී.ඩී.එච්. කමල් ගුණරත්න

කමිටු සාමජික

රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්

ජේ ජේ රත්නසිරි

කමිටු සාමජික

ලේකම් / සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය සේවා අමාත්‍යාංශය

මේජර් ජෙනරාල් සංජීව මුණසිංහ

කමිටු සාමජික

පොලිස්පති (වැඩ බලන) (විශ්‍රාමික)

චන්දන ඩී. වික්‍රමරත්න මහතා

කමිටු සාමජික

සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ

කමිටු සාමජික

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, ශ්‍රී ලංකා රේගුව

මේජර් ජෙනරාල් ජී. විජිත් රවිප්‍රිය

කමිටු සාමජික

සභාපති, ලංකා සතොස

නුෂාඩ් එම්. පෙරේරා මහතා

කමිටු සාමජික

සභාපති, සේවක භාර අරමුදල

ශ්‍රියාන් ද සිල්වා විජයරත්න මහතා

කමිටු සාමජික

අතිරේක ලේකම්, ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය

පී. ඩී. ඉන්දිකා එල්. විජේගුනවර්ධන මිය

කමිටු සාමජික

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (නීති), ජනාධිපති මහලේකම් කාර්යාලය

නීතීඥ හරිගුප්ත රෝහණධීර

කමිටු සාමජික

සහකාර අධිපති, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව

එන්.ඩබ්.ජී.ආර්.ඩී. නානායක්කාර මහතා

කමිටු සාමජික

ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යධිකාරී, ලංකා බැංකුව

ඩබ්ලිව්.පී. රසල් ෆොන්සේකා

කමිටු සාමජික

Former Auditor General

එස්.ස්වර්ණජෝති මහතා

කමිටු සාමජික

කොළඹ මහාධිකරණ නීතීඥා සංගමයේ හිටපු සභාපති

නීතීඥ ජේ.එම්.එස්.ජී. ජයසුන්දර

කමිටු සාමජික